รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าบันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา

23 มิถุนายน 2564